​ css_style = 2;
top of page

תמונות של לפני לאחרי טיפול באינסטנטלי אייג'לס - לגלול למטה

 תמונת לפני ואחרי הטיפול באינסטנט אייג'לס להעלמת קמטים והורדת שקיות מתחת לעיניים
  .אשה שהצד המואר (השמאלי) אחרי טיפול באינסטנטלי אייג'לס וממש רואים את ההבדל. הצד המטופל הרבה יותר חלק וזוהר
תמונה הממחישה תוצאה של טיפול באינסטנטלי אייג'לס. מימין לפני הטיפול משמאל אחרי הטיפול. רואים את ההבדל.
מטופל לפני ואחרי טיפול באינסטנטלי אייג'לס | העלמת קמטים בעור

העלמת צלקת

העלמה | טשטוש צלקת במצח באמצעות אינסטנטלי אייג'לס

תמונות לפני ואחרי

מטופלת לפני ואחרי טיפול
bottom of page